15 Yıllık Deneyim

Bilgi ve tecrübe iyi olmanın yalnız birer parçasıdır, bunları bütünleyen ise samimiyet ve meslek ahlâkıdır.

Profesyonel değer ve davranışlar yalnız müvekkile olan saygının değil avukatlık mesleğine ve kendine saygının da göstergesidir.

Avukatlık hizmeti müvekkilin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda şekillenir. Bu yüzden müvekkil telefonlarına mümkün olan en kısa sürede dönülür.

sizi arayalım

YERLİ VE YABANCI ŞİRKETLERE VERİLEN HİZMETLER

Basiretli bir tacir, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek tedbirleri alabilmelidir. Bu kapsamda ticaret hayatında şirketlere gereken desteği, ticari dava ve icra takipleri ile birlikte aylık hukuk müşavirliği/danışmanlığı Antalya Şirket Avukatı olarak sunmaktayız. Özellikle yabancı ortaklı şirketler yada yurt dışı bağlantılı şirketler, sözleşmelerin hazırlanmasında ve gerekli diğer avukatlık hizmetlerini İngilizce olarak ihtiyaç duymakta ve bu hizmetler Antalya Uluslararası Avukat olarak İngilizce sunulmaktadır.

Antalya’da yaşanan kira uyuşmazlıklarında hukuk büromuz tahliye davalarında taraflara hukuki destek vermektedir. Zorunlu yada ihtiyari arabuluculuk kapsamında tarafları temsil ile sonuç odaklı çözümler sağlamayı hedefleriz.

Ofisimiz Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza kanun ve mevzuat çerçevesinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Antalya’da ceza avukatı olarak müvekkillere gereken hizmetleri sunmaktadır.

Şirketlere gereken desteği, ticari dava ve icra takipleri ile birlikte Antalya şirket avukatı/hukuk müşavirliği olarak sunmaktayız. Özellikle yabancı ortaklı şirketler yada yurt dışı bağlantılı şirketlere bu hizmetleri İngilizce olarak sunmaktayız.

Bilgiye ulaşmanın internet aracılığı ile kolaylaştığı günümüzde, internette paylaşılan her bilgiye güvenmeyin. Antalya boşanma avukatı olarak en doğru bilgiyi hukuk büromuzdan ve avukatlarımızdan alabilirsiniz.

Hakkımızda

CeydaYG Hukuk Bürosu, Ceyda Sancılı tarafından 2008 yılında Antalya’da kurulmuştur. Avukat Arabulucu Ceyda Sancılı 2003 yılında Anadolu Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olarak mezuniyetinin sonrası Londra’da beş sene ikamet etmiştir. Londra’da bulunduğu süre zarfı içinde, BPP Law School’dan yüksek lisans programı olan ve “Common Professional Examination” olarak da bilinen Graduate Diploma in Law programından mezun olmuştur. Bu yüksek lisans eğitimi; Avrupa Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk başta olmak üzere ağırlıklı olarak; İngiliz Borçlar, Gayrimenkul, Ceza, İdare Hukuku gibi İngiliz Maddi hukuk derslerini de içermektedir. Bu nedenle, İngiliz Barolar Birliği bu yüksek lisans eğitimi almış kişileri, İngiltere dışındaki bir ülkedeki hukuk fakültesinden mezun olan ve İngiliz barolarına bağlı olarak çalışmak isteyen avukatların, İngiltere’de avukatlık stajına kabul edilebilmeleri için geçmeleri gereken sınavdan da muaf tutmaktadır.

Avukat Ceyda Sancılı Yüksek Lisans eğitimi sırasında Thomas Mansfield LLP ile yaz dönemi staj programını tamamlamış ve çeşitli seminerler katılmıştır. Bunun yanı sıra İnsan Hakları başvurularının İngilizce’ ye çevirileri gibi hukuki alanlarda gönüllü çalışmalarda da bulunmuştur.

sıkça sorulan sorular

Yurtdışından vekâletnameyi,   bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğu’ndan çıkartabilirsiniz. Alternatif olarak eğer bulunduğunuz ülke Hague Anlaşmamasına taraf ülkelerden ise, o ülkenin noterinden vekâletname çıkarıp, o ülkenin Apostil vermeye yetkili kuruluşundan vekâletnameye Apostil alarak da çıkarabilirsiniz.

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye’ de kendiliğinden hüküm ifade etmez. Bu mahkeme kararının tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmesi gerekir. Aksi taktirde, boşanma kararı Türk nüfus kayıtlarına işlenemez ve bu nedenle Yurtdışında boşanmış kişiler Türk hukuku bakımından hala evli sayılırlar. Taraflar çoğu zaman bunun farkında değillerdir ve yeni bir evlilik aşamasında nüfus müdürlüklerine başvurduklarında hala evli olarak kayıtlı göründüklerini öğreneceklerdir.

19.01.2011 tarihi itibariyle değişikliğe uğramış 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ‘Bilinen adrese tebligat’ başlıklı 10. maddesinde; bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin, bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı hükmü yer almaktadır. Yapılan bu düzenleme ile önce yine bilinen en son adrese tebligat yapılacaktır. Ancak tebligatın yapılmasını isteyenin veya tebligatı çıkartan makamın bildirdiği adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması yada bu adrese tebligat yapılamaması halinde, muhatabın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre adres kayıt sistemindeki adresi, bilinen son adresi kabul edilerek tebligat buraya yapılacaktır. Buna göre adres kayıt sistemindeki adres kişinin resmi tebligat adresi olarak kabul edilmiş olmaktadır. Oturduğunuz yer ile Nüfus Müdürlükleri’nde bulunan Adresin Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ndeki adresiniz farklı ise ; icra dosyasından yapılan tebligat usulüne uygun olacak ve dolayısı ile icra takibi haberiniz olmadan kesinleşecektir. Bu nedenle, önemle oturduğunuz adresinizi Nüfus Müdürlüğü’nüze bildiriniz. Bildirmemeniz durumunda aynı zamanda 374 TL idari para cezasına muhatap olacaksınızdır.

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. Türkiye taraf ülkelerden biridir.

Apostil vermeye yetkili kuruluşlar Apostilin alınacağı ülke tarafından belirlenir. Türkiye dışında kullanacak resmi bir belge için alınması gereken Apostil Valiliklerden (illerde), kaymakamlıklarda (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için adliyelerden alınabilir.

Hızlı iletişim formu