TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULARDA 2023 YILI PARASAL SINIRI

01/10/2022 tarihinde yürürlüğe giren 7392 sayılı Kanun çerçevesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle İl Tüketici Hakem Heyetlerinin il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin ise ilçe sınırları içinde yetkilerine devam etmelerinin yanı sıra il veya ilçe tüketici hakem heyetinden hangisine başvuru yapılabileceğini belirleyen ve “parasal sınır” ayrımı ortadan kaldırıldığından tüketicilerin tercihlerine bağlı olarak başvuru yapabilecekleri yetki çevreleri genişletilmiş olup,
yeniden değerleme oranı ile artış yapılarak 2024 yılı için değeri 104.000 TL’nin altındaki başvurular bakımından İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli kılınmıştır.

Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, başvuru sahibinin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki İl Tüketici Hakem Heyetine veya İlçe Tüketici Hakem Heyetine tercihe bağlı olarak yapılabilecektir.

Ayrıca, Tüketici Hakem Heyetine başvurunun elektronik ortamda E-Devlet giriş şifresi ile Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden başvuru formu eksiksiz olarak doldurulup, şikayet konusuna ilişkin belgelerin sisteme yüklenerek yapılabilir.