Antalya Ceza Avukatı

Ceza Hukuku

Ceza hukuku suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları belirleyen kamu hukuk dalıdır. Bunlar arasında şikayete tabi olan hakaret, tehdit gibi şerefe karşı suçlar ve hürriyete karşı suçlar da bulunmaktadır. Ofisimiz Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında Antalya’da ceza avukatı olarak müvekkillere gereken hizmetleri sunmaktadır.

 • Suç duyurusunda bulunma

 • Karakol ifadesinde mağdur/müşteki yada şüpheli sıfatında olan tarafın ifadesi sırasında hazır bulunma

 • Soruşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz

 • Ceza davalarında müşteki/mağdur vekilliğini üstlenme

 • Ceza davalarında sanık müdafiliğini üstlenme

 • Tutuklama kararlarına itiraz

 • Ceza davası kararlarının istinaf ve temyizi

 • El koyma kararlarına itiraz

 • Yabancılara karşı Türkiye’de işlenmiş suçlarda ceza davalarında katılan vekilliği

 • Yabancıların Türkiye’de işlemiş oldukları suçlarda ceza soruşturma ve davalarında taraf vekilliği

 • İsnat edilen suç ile ilgili delilerin ve olayların değerlendirilmesi sureti ile hukuki danışmanlık

 • Sınır dışı edilme kararlarına karşı itiraz

ANTALYA ŞİRKET AVUKATI

Şirketler Hukuku

 • Ticari Sözleşmelerin hazırlanması

 • Yabancı unsurlu şirket kurulumları

 • Her türlü ticari davada taraf vekilliği

ANTALYA BOŞANMA AVUKATI

Boşanma ve Aile Hukuku

Bilgiye ulaşmanın internet aracılığı ile kolaylaştığı günümüzde, internette paylaşılan her bilgiye güvenmeyin. Hukuki haklarınız konusunda en doğru bilgiyi yalnız avukatınızdan alabilirsiniz. Boşanma kararı öncesi hukuki haklarınızı değerlendirerek seçeneklerinizi gözden geçirmek için bir boşanma Avukatına danışın. Boşanma davanızda kendinizi bir avukat ile temsil ettirmeniz , telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına uğramanıza engel olacaktır. Hukuk Büromuz boşanma davalarının kendine has özelliğini anlayarak gerekli hassasiyeti ve ilgiyi göstermektedir.

Yabancı Unsurlu Boşanma Davaları

Her boşanma davasının kendine has özellikleri bulanmaktadır. Eşlerden birinin Türkiye’de ikametinin bulunmaması ya da eşlerden birinin yabancı olması nedeni ile Türkiye dışında başka bir ülkede de evliliğin kayıtlı olması, boşanmanın hangi ülkede gerçekleşeceği bu sorunlardan bazılarıdır. Bu kapsamda, çözüm üzerine yoğunlaşan hukuk ofisimiz müvekkillerin durumlarını değerlendirerek en zaman ve maliyeti düşürme hedefli olarak boşanma davalarını sonuçlandırmalarını ve yabancı mahkeme boşanma kararlarının tanıma ve tenfizi konularında hukuki hizmet sunmaktadır.

 • Nafaka Davaları

 • Velayet Davaları

 • Boşanma öncesi danışmanlık

 • Anlaşmalı Boşanma

 • Çekişmeli boşanma

 • Mal paylaşımı davaları

Antalya Miras Avukatı

Miras Hukuku

Miras Hukuku ölen kimsenin malvarlığının sağlara geçişini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda kimler mirasçı olacaktır ve miras nasıl intikal edecektir?

 • Ortaklığın giderilmesi davası

Antalya Yabancılar Avukatı

Yabancılar Hukuku

 • Yabancı boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • İkamet tezkeresi başvuruları
 • Sınır dışı edilme kararlarına karşı itiraz
 • Yabancı unsurlu boşanma davaları

ANTALYA İCRA AVUKATI

İcra ve İflas Hukuku

İcra hukuku, borçların devlet kuvveti yardımı ile zorla yerine getirilmesidir. Antalya bölgesinde hizmet sunan Hukuk Büromuz İcra avukatı olarak; mahkeme kararlarının icrasına dair icra takiplerin yürütülmesi, senet tahsili için icra takip başlatılması, İcra takiplerine yapılan itirazlar karşısında gerek icra tetkik mercileri, gerekse genel mahkemeler nezdinde itirazın kaldırılması davalarının yürütülmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Müvekkillere karşı açılan icra takiplerinde, gerekli borca veya imzaya itirazlarının yapılması, usulsüz tebligat şikayetleri gibi müvekkillerin yasal haklarının korunması için gerekli işlemlerin yapılması ve gerektiği taktirde menfi tespit davalarının açılması ve yürütülmesi hizmetlerini vermektedir.

 • İcra takiplerine itiraz
 • İtirazın iptali davaları açılması