Ceyda Yarligacli
Ceyda Yarligacli

Kurucu Ortak

Ceyda Sancılı 2003 yılında Anadolu Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetinin sonrası İngilizce dil öğrenimi görmek ve yüksek lisans eğitimi almak için Londra’da beş sene ikamet etmiştir. Londra’da bulunduğu süre zarfı içinde, BPP Law School’dan yüksek lisans programı olan ve “Common Professional Examination” olarak da bilinen Graduate Diploma in Law programından mezun olmuştur. Bu yüksek lisans eğitimi; Avrupa Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukuk başta olmak üzere ağırlıklı olarak ; İngiliz Borçlar, Gayrimenkul, Ceza, İdare Hukuku gibi İngiliz Maddi hukuk derslerini de içermektedir. Bu nedenle, İngiliz Barolar Birliği bu yüksek lisans eğitimi almış kişileri, İngiltere dışındaki bir ülkedeki hukuk fakültesinden mezun olan ve İngiliz barolarına bağlı olarak çalışmak isteyen avukatların, İngiltere’de avukatlık stajına kabul edilebilmeleri için geçmeleri gereken sınavdan da muaf tutmaktadır.

Avukat Ceyda Sancılı Yüksek Lisans eğitimi sırasında Thomas Mansfield LLP ile yaz dönemi staj programını tamamlamış ve çeşitli seminerler katılmıştır. Bunun yanı sıra İnsan Hakları başvurularının İngilizceye çevirileri gibi hukuki alanlarda gönüllü çalışmalarda da bulunmuştur. 2008 yılında Türkiye’ye dönerek Avukatlık stajını tamamlamış ve akabinde Antalya’da Ceyda YG Hukuk Bürosunu kurmuştur. Avukat Ceyda Sancılı aynı zamanda, Adalet Bakanlığı Arabulucu Daire Başkanlığı Arabulucu Siciline kayıtlı Arabulucudur.