Antalya miras avukatı

Miras hukuku

Miras Hukuku ölen kimsenin malvarlığının sağlara geçişini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda kimler mirasçı olacaktır ve miras nasıl intikal edecektir?

Criminal Law Antalya Turkey