Antalya miras avukatı

Miras hukuku

Miras Hukuku ölen kimsenin malvarlığının sağlara geçişini düzenleyen ve kişilerin mal varlıklarını planlamalarına, mirasçılarını belirlemelerine kapsayan bir hukuk dalıdır. Toplum hayatında mirastan doğan anlaşmazsızlıklara çok sık rastlanır. Ölen kişinin mallarının geleceğinin açık olarak düzenlenmesi sosyal huzur açısından önemlidir. Ayrıca miras bırakanın alacaklılarının da menfaatleri vardır.

Hizmetlerimiz:

Miras Planlaması: Miras hukuku kişinin malvarlığını ölümünden sonra kendi his ve düşüncelerine uygun olarak başkasına geçmesini sağlayarak miras bırakanın menfaatlerini de korur. Antalya’da faaliyet gösteren Hukuk Büromuz, müvekkillerine mal varlıklarını etkili bir şekilde yönetme ve dağıtma konusunda profesyonel destek sunar. Miras konusunda deneyimli Miras avukatlarımız, müvekkillerimizin taleplerine uygun vasiyetnameler hazırlayarak miras hukuku konusunda güvenilir bir rehberlik sunar. Ayrıca cezalandırıcı yada koruyucu amaçlı olarak mirasçılıktan çıkarma, miras sözleşmesi (olumlu miras sözleşmesi), mirastan feragat sözleşmesi (olumsuz miras sözleşmesi) hazırlanması da miras planlamasında kullanılan diğer hukuki yollardır.

Miras Davaları ve Uyuşmazlıkları: Miras süreçleri bazen hukuki uyuşmazlıklara yol açabilir. Antalya’da faaliyet gösteren Hukuk büromuz, müvekkillerini bu tür durumlarda etkili bir şekilde temsil ederek adil çözümler bulmalarına yardımcı olur.  Bunlar arasında tenkis davaları, vasiyetnamenin iptali davaları, terekenin tespiti davaları da bulunmaktadır.

Ortaklığın (Paydaşlığın)Giderilmesi I İzale-i Şuyu Davaları

Mirasın paydaş mirasçılar tarafından ne şekilde paylaşılacağı çok sık yaşanan bir hukuki uyuşmazlıktır. Pratikte, genellikle muristen kalan taşınmazın kullanımı veya mülkiyet hakkının devri konusunda anlaşmazlık yaşanması mirasçılar arasında sıkça karşılaşılmaktadır. Antalya’da ortaklığın giderilmesi süreçlerinden kaynaklanan sorunlarınıza profesyonel danışmanlık sunuyor ve uzman ekibimizle davalarınızın takibini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ortaklığın giderilmesi davalarında zorunlu arabuluculuk dönemine geçilmiştir. Bu kapsamda ortaklığın giderilmesi davaları da artık öncelikle arabuluculukta görüşülecek ve olumlu sonuç alınamaması halinde dava yoluna gidilebilecek. Antalya’da ortaklığın giderilmesi davalarında, deneyimli avukatlarımız, sizin çıkarlarınızı en etkili ve hızlı bir şekilde korumak için arabuluculuk sürecinde sizi temsil edecektir.

Criminal Law Antalya Turkey