Yurtdışından vekâletnameyi,   bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğu’ndan çıkartabilirsiniz. Alternatif olarak eğer bulunduğunuz ülke Hague Anlaşmamasına taraf ülkelerden ise, o ülkenin noterinden vekâletname çıkarıp, o ülkenin Apostil vermeye yetkili kuruluşundan vekâletnameye Apostil alarak da çıkarabilirsiniz.

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye’ de kendiliğinden hüküm ifade etmez. Bu mahkeme kararının tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmesi gerekir. Aksi taktirde, boşanma kararı Türk nüfus kayıtlarına işlenemez ve bu nedenle Yurtdışında boşanmış kişiler Türk hukuku bakımından hala evli sayılırlar. Taraflar çoğu zaman bunun farkında değillerdir ve yeni bir evlilik aşamasında nüfus müdürlüklerine başvurduklarında hala evli olarak kayıtlı göründüklerini öğreneceklerdir.

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirirler.

Apostil tasdiği gerçekleştirilen belge, Lahey Konferansının tüm üye ve taraf devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilir. Türkiye taraf ülkelerden biridir.

Apostil vermeye yetkili kuruluşlar Apostilin alınacağı ülke tarafından belirlenir. Türkiye dışında kullanacak resmi bir belge için alınması gereken Apostil Valiliklerden (illerde), kaymakamlıklarda (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için adliyelerden alınabilir.