Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye’de şirket kurmak için gerekli olan asgari sermaye miktarı, 01.01.2024 tarihinden itibaren artırılacaktır.

Buna göre, Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Antalya şirket avukatları olarak yerli ve yabancı şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda 15 yıllık deneyimimiz ile hizmet vermekteyiz.