ANTALYA YABANCILAR ŞİRKET AVUKATI

ŞİRKET HUKUKU

Hukuk İngilizcesi ile Güçlenen Şirketler Hukuku Hizmetlerimiz

Globalleşen iş hayatında hukuki konularda etkili bir destek almak iş stratejileri için kritik bir noktadır. Şirketler hukuku alanında Antalya’da faaliyet gösteren hukuk büromuz şirketlere sağladığı ayrıcalıklı hizmetlerle uluslararası işlemlerde güçlü bir ortak olmaktadır. Özellikle yabancı ortaklı şirketler ya da yurt dışı bağlantılı şirketler, sözleşmelerin hazırlanmasında ve gerekli diğer avukatlık hizmetlerini İngilizce olarak ihtiyaç duymakta ve bu hizmetler Antalya Uluslararası Avukat olarak İngilizce sunulmaktadır. Böylelikle tercüman kullanılmadan müvekkillerimizle direk iletişim kurulmakta ve bu sayede daha etkin hizmet sunulmaktadır. Uluslararası İşlemlerde Derinlemesine Anlayış: Hukuk İngilizcesine hakim avukatlarımız, müvekkillerimizin uluslararası işlemlerini en ince ayrıntısına kadar anlama yeteneğine sahiptir. Bu, şirketlerin küresel pazarda karşılaşabileceği hukuki zorlukları öngörmemize ve çözmemize olanak tanır.

Uluslararası Hukuki Belgelerin Etkili İncelenmesi ve Yorumlanması

Şirketler hukuku kapsamında, uluslararası hukuki belgelerin karmaşıklığını anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak kritik olabilmektedir. Hukuk İngilizcesine hakim avukatlarımız, müvekkillerimize sağladıkları etkili destekle, sözleşmelerin, anlaşmaların ve diğer hukuki belgelerin anlamını derinlemesine çözümleyebilir. Uluslararası müvekkillerle çalışan avukatlarımız, hukuk İngilizcesine hakimiyetleri sayesinde şirketlerin uluslararası işlemlerinde kullanılan belgeleri doğru, etkili ve hukuki standartlara uygun bir şekilde hazırlayabilir. Bu, müvekkillerimizin güvenle iş yapmalarını sağlar.

Koruyucu Hukuk hizmetlerimiz

Ticaret hayatında ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları engelleyecek tedbirleri alabilmek teknolojik gelişmeler ve sınırların kalktığı günümüzde büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ticaret hayatında şirketlere gereken desteği, ticari dava ve icra takipleri ile birlikte aylık hukuk müşavirliği/danışmanlığı Antalya Şirket Avukatı olarak sunmaktayız.

Antalya Şirket Avukatı olarak Şirketler Hukuku kapsamında sağladığımız bazı hizmetler;

  • Ticari Sözleşmelerin Türkçe ya da İngilizce hazırlanması ve revize edilmesi

  • Yabancı unsurlu şirket kurulumları
  • Her türlü ticari davada taraf vekilliği

  • Arabuluculuk ve uzlaştırma görüşmelerine katılmak

  • Şirket alacakları için icra takibi başlatmak

  • Şirket çalışanları tarafından şirkete karşı açılmış iş davalarının takibi

  • İhtarnamelerin düzenlenmesi ve cevap verilmesi

  • Şirket çalışanlarının hizmet sözleşmelerini düzenlenmesi